Inschrijven

Jeugdorkest Leidsche Rijn op Campus Festival 2019
foto Herman Kemperman

Inschrijven om mee te spelen met het Jeugdorkest Leidsche Rijn kan door het invullen van onderstaand formulier. De stichting Cultuur19, die de ledenadministratie voert namens het jeugdorkest, stuurt dan een bevestiging.

Je kunt ook eerst een gratis proefles nemen. In plaats van dit inschrijvingsformulier, vul je dit formulier in. Cultuur19 neemt dan contact op om een afspraak te maken. De repetities vinden plaats op donderdagmiddag van 16.15 uur tot 17.15 uur in de CultuurCampus.

Kosten

Cultuur19 factureert 180 euro per jaar per kind (2e en 3e kinderen ieder 160,-) in twee termijnen voor een seizoen (juni en december). Indien dat een probleem vormt, kan er een betalingsregeling worden getroffen om in vier keer te betalen. Op vertoon van U-pas is korting mogelijk. Indien het bedrag ook dan een probleem vormt, vinden we waarschijnlijk in samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Utrecht een oplossing. Neem dan even contact op met ons op via info@jeugdorkestleidscherijn.nl.

In het formulier wordt gevraagd in te stemmen met het maken van foto’s en filmpjes voor promotie doeleinden van het Jeugdorkest. De stichting Jeugdorkest en Cultuur19 gaan daar uiteraard zorgvuldig mee om, zie onze portretvoorwaarden. Voor meer informatie over de inschrijving, zie onze algemene voorwaarden.